לימודי אנגלית מדוברת

אנגלית

למד לדבר ולשפר את האנגלית שלכם
קורסים מתוכננים לפי הצורך ובזמנים הנוחות לכם
צור קשר עם איב: 054-815-6805

Anglais

Apprenez à parler et à améliorer votre anglais,
Les cours adaptés à vos besoins à l'esprit,
A votre convenance
Contact Eve à: 054-815-6805

английский

Научитесь говорить или улучшать свой английский
Курсы, соответствующие вашим потребностям
Связаться с Eve по телефону: 054-815-6805


התכניות

תכנית לימוד אישית

 • פגישה ראשונית
 • מילוי שאלון להגדרת יעדים אישיים – ניתן להגדיר מחדש לפי התקדמות הלימוד
 • בניית תכנית לימוד אישית לפי הגדרות היעדים
 • אפשרויות (ניתן להבנות גם אחרת)
  • מפגשים שבועיים של 55 דקות כ"א
  • מפגשים שבועיים של 90 דקות כ"א
 • התחייבות חוזית לפרק זמן מינימאלי
 • מפגשים לפי לו"ז מתואם
 • ביטול מפגש ללא עלות בהודעה של לפחות 24 שעות

תכניות מיוחדות / אינטנסיביות - למבוגרים בלבד

אנגלית בלייזר - יום לימודים אינטנסיבי - שעורים ממוקדים

 • יום מלא
 • פגישה ראשונית להדגרת יעדים ובחינת מחויבות לתהליך
 • אנו נקבע זמן ומקום לשיעור
 • פגישת מעקב לבחינת השגת היעדים או התקדמות להשגתם
 • אפשרות נוספת פגישות תמיכה נוספות

קורס חודש אינטנסיבי - במיוחד עבור אנשי עסקים ובעלי מקצוע

 • לו"ז המפגשים בתוכנית הלימוד הכוללת הזו תיקבע בהתאם לצרכי הצדדים וניתנת לשינוי
 • הקורס כולל שיעור לימודי בכל יום מימי השבוע (א'-ה') אשר ניתן לבצע:
  • בטלפון | באמצעות סקייפ | בפגישה פרונטאלית | שילוב של הנ"ל
 • פגישה ראשונית להדגרת יעדים ובחינת מחויבות לתהליך
 • אנו נקבע תאריך, מקום ושעה למפגשים
 • ניתן להגדיר מחדש לפי התקדמות הלימוד
 • פגישת מעקב לבחינת השגת היעדים או התקדמות להשגתם
 • אפשרות נוספת – פגישות תמיכה נוספות

אני מחויבת לעזור לך להשיג את המטרות שלך

להצלחה שלך!

Je me suis engagé à vous aider à atteindre vos objectifs

À votre success!

Я готов помочь вам достичь ваших целей

Квашему успеху!


eve@eveblack.net
|
איב בלאק
|
054-815-6805

SPOKEN ENGLISH

Individual Teaching Programs

 • An initial consultation is arranged.
 • A questionnaire is filled out to clarify personal goals which can be re-defined as teaching progresses.
 • A teaching program is designed according to the personal goals of the potential student.
 • Possibilities are (but not limited to)
  • weekly sessions of 55 minutes/session
  • weekly sessions of 90 minutes/session
 • A commitment to an initial period of study is made by contractual arrangement.
 • We meet according to the mutually arranged schedule.
 • Twenty-four hours notice is required to cancel session without incurring cost. That session will be moved to a date which suits both parties.

UNIQUE INTENSIVE PROGRAMS

For Adults Only

Laser English – One day Intensive - Highly focused teaching sessions

 • A full day
 • An initial consultation is arranged to determine goals and commitment to process.
 • The date and place for the lessons are decided upon.
 • A follow-up meeting is arranged to check that the desired goals are on their way to being reached.
 • Additional support sessions are optional.

One month Intensive Program – designed for business and professional clients

 • For this all-inclusive program the time schedule is arranged to suit both parties and can be altered as needed.
 • It involves some teaching each day of a five-day week, Sunday through Thursday, that can either be by: Telephone | Skype | Face-to-face | A combination of all of these
 • An initial consultation is arranged to determine goals and commitment to process.
 • The date, place and times for the lessons are decided upon.
 • Sessions begin with the possibility of re-designing the program along the way.
 • A follow-up meeting is arranged to check that the desired goals are on their way to being reached.
 • Additional support sessions are optional.

I am committed to helping you reach your goals

054-815-6805
|
Eve Black
|

To your success!