The English text follows the Hebrew text.

לימודי אנגלית מדוברת – במרכז השרון

האם אתם ...

 • אנשי\עסקים, יזמים, מקצוענים או אקדמאיים המעוניינים\לשפר את רמת האנגלית המדוברת שלכם?
 • חברים בשרות הציבורי או במשרד החוץ שאמורים לנסוע לחו"ל כשליחי המדינה וזקוקים לאנגלית להבנה ולשיתוף פעולה בינלאומית?
 • בדימוס, ובסופו של דבר יש זמן ללמוד לדבר, לקרוא ולכתוב אנגלית טוב יותר - כמו שתמיד רציתם?
 • מישהוא שחש מואתגר או משותק על ידי פחד במה כשהוא נדרש להציג או להרצות בפני קהל?

אנגלית היא דלת פתוחה לעולם - לא סתם סדרת מילים, מחוברות זו לזו, אחת אחרי השנייה.

אני מאפשרת לכם לדבר אנגלית בצורה הרצויה ונדרשת - בדרך הגיונית שתסייע לכם להבין - על ידי קישור הלמידה לתחומי ההתעניינות שלכם.

צרו קשר ל-054-815-6805 או eve@eveblack.netו ונקיים פגישת ייעוץ שתענה על כל השאלות – ללא תשלום – כאן, במרכז השרון.

התכניות

תכנית לימוד אישית

 • פגישה ראשונית
 • מילוי שאלון להגדרת יעדים אישיים – ניתן להגדיר מחדש לפי התקדמות הלימוד
 • בניית תכנית לימוד אישית לפי הגדרות היעדים
 • אפשרויות (ניתן להבנות גם אחרת)
  • מפגשים שבועיים של 45 / 60 / 90 דקות כ"א
 • התחייבות מתחייבת לתקופה ראשונית מינימאלית של לימוד.
 • מפגשים לפי לו"ז מתואם
 • ביטול מפגש ללא עלות בהודעה של לפחות 24 שעות

אנגלית בלייזר - יום לימודים אינטנסיבי - שעורים ממוקדים

 • יום מלא
 • פגישה ראשונית להדגרת יעדים ובחינת מחויבות לתהליך
 • אנו נקבע זמן ומקום לשיעור
 • פגישת מעקב לבחינת השגת היעדים או התקדמות להשגתם
 • אפשרויות – לפגישות תמיכה נוספות

דיבור בפני קהל

דע להעביר את המסר שלך - הענק לו קול – את קולך

אתה יודע יותר על מה שיש לך לומר מאשר לכל אחד אחר. אתה הקדשת הרבה זמן ומאמצים בלמידת הנושא שלך, כך שהעברת המסר שלך צריכה להיות קלה וחלקה לרצונך.

המפגשים מתמקדים על:

הכנה

 • הכרת החומר הקהל שלך וריכוז המחשבות

פרספקטיבה

 • העברת המידע ונקודת המבט שלך

נוכחות

 • תחושת נינוחות וביטחון על הבמה

הצגה

 • טקסט – חומר ויזואלי – שפת גוף – אישיות

אימון, אימון, אימון

 • "בדרך כלל לוקח לי יותר משלושה שבועות להכין נאום מאולתר" (מרק טוויין)

מקצוענות

 • הקרנה של מיומנות וידע

המפגשים האלה גמישים, על פי צורכי המשתתף. ניתן לכלול בהם סיוע בעריכה ובהגהה של חומר כתוב שנועד לפרסום.

אני מחויבת לעזור לכם להשיג את המטרותיכם

!להצלחה שלכם

|
eve@eveblack.net
|
איב בלאק
|
054-815-6805

SPOKEN ENGLISH

Are you…

 • a business person, academic or professional who needs to improve your spoken English?
 • a member of the Public Service or Foreign Ministry who will go abroad as an emissary and who needs English for international understanding and cooperation?
 • retired, and FINALLY have the time to learn to speak, read, and write English better – like you've always wanted?
 • someone who feels challenged or paralyzed by stage fright when standing before an audience to speak or make a presentation?

English is an open door to the world – and not simply a series of words, strung together, one after the other.

I can enable you to speak English in the way you want and need it to be – and in a way that will make sense and help you be understood – by connecting the learning to your areas of interest.

Contact me at 054-815-6805 or eve@eveblack.net and set up a consultation that will answer all of your questions – at no charge to you – here, in the center of the Sharon.

Personalized Teaching Programs

 • An initial consultation is arranged.
 • A questionnaire is filled out to clarify personal goals which can be re-defined as teaching progresses.
 • A teaching program is designed according to the personal goals of the potential student.
 • Possibilities are (but not limited to)
  • weekly sessions of 45 / 60 / 90 minutes/session
 • A commitment to an initial period of study is agreed upon.
 • We meet according to the mutually arranged schedule.
 • Twenty-four hours notice is required to cancel session without incurring cost. That session will be moved to a date which suits both parties.

Laser English – One day Intensive - Highly focused teaching sessions

 • A full day
 • An initial consultation is arranged to determine goals and commitment to process.
 • The date and place for the lessons are decided upon.
 • A follow-up meeting is arranged to ensure that the desired results are on their way to being met.
 • Additional support sessions are optional.

PUBLIC SPEAKING

Get Your Message Across - Give it Voice – YOUR Voice

You know more about what you have to say than anyone else. You’ve put a lot of time and effort into knowing your subject, so getting your message across should be as easy and smooth as you want it to be.

The sessions focus on:

Preparation

 • Knowing your material and your audience and focusing your thoughts.

Perspective

 • Conveying your point of view

Presence

 • Becoming confident and comfortable on stage

Presentation

 • Text – Visuals - Body Language - Personality

Practice, Practice, Practice

 • 'It usually takes me more than three weeks to prepare a good impromptu speech.' (Mark Twain)

Professionalism

 • Projecting competence and knowledge

… and are flexible in format, according to the needs of the participant, and can Include editing and proofreading assistance for written material for publication.


I am committed to helping you reach your goals

054-815-6805
|
Eve Black
| |

To your success!